Det här avtrycket uppdaterades senast den 09/19/2023.

Ägaren till denna webbplats är:

SK Creations Enskild Firma
Hagvägen 67 19440
Upplands Väsby
Stockholm
Sverige
E-post: info@skcreations.se
Telefonnummer: +46 72 033 52 34

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för SK Creations Enskild Firma:

Savvas Kelidis

1. Allmänst

Vi är villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.