Η παρούσα σφραγίδα (Imprint) επικαιροποιήθηκε στις 09/19/2023.

Ο ιδιοκτήτης του παρόντος ιστότοπου είναι:

SK Creations Enskild Firma
Hagvägen 67 19440
Upplands Väsby
Stockholm
Σουηδία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@skcreations.se
Αριθμός τηλεφώνου: +46 72 033 52 34

Ο(οι) νόμιμος(-οί) εκπρόσωπος(-οί) του SK Creations Enskild Firma:

Savvas Kelidis

1. Γενικά

Είμαστε πρόθυμοι ή υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.